Pełna księgowość spółek, wspólnot mieszkaniowych

Responsive image

W ramach usługi:

 • projektujemy politykę rachunkowości oraz zakładowy plan kont w sposób umożliwiający prezentowanie danych finansowych
 • prowadzimy bieżącą kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • na bieżąco dokonujemy ewidencji operacji gospodarczych
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • przygotowujemy sprawozdania finansowe (przygotowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu za wybrany okres w zależności od potrzeb klienta i po uzgodnieniu)
 • Sporządzamy deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 • Prowadzimy ewidencję VAT oraz VATUE
 • Prowadzimy rejestry zakupu i sprzedaży VAT
 • Sporządzamy i wysyłamy deklaracje od podatku od towarów i usług
 • Sporządzamy i wysyłamy śródroczne i roczne rozliczenia podatkowe
 • Prowadzimy obsługę kadrowo-płacowa
 • Przygotowujemy umowy o pracę, umowy cywilnoprawne
 • Prowadzimy teczki osobowe pracowników
 • Prowadzimy zgłoszenia i rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS
 • Sporządzamy sprawozdawczość do GUS, NBP
 • Monitorujemy zobowiązania i należności
 • Zamykamy rok obrachunkowy jednostki oraz sporządzamy bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową
 • przekazujemy dokumenty do ZUS i US drogą elektroniczną
 • Istnieje możliwość odbioru dokumentów księgowych od klienta (po uzgodnieniu)
Certyfikat - Biuro Godne Polecenia

Certyfikat Księgowy 17834/2007

Skontaktuj się z nami:

Biuro Rachunkowe DEKLARACJA

ul. Łódzka 8

87-100 TORUŃ

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości:

 

Zadzwoń:

+ 48 511 985 499

 

Napisz:

kontakt@biurodeklaracja.pl

lub skorzystaj z formularza kontaktowego